ระบบไอทีสำหรับธุรกิจ

บริษัทมายสมาร์ท จำกัด ให้บริการไอทีแบบครบวงจร ครอบคลุมระบบต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • ระบบ Server และ File Sharing
  • ระบบ Email
    • Google Apps
    • Office 365
  • บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์รายเดือน ในราคากันเอง
Support